"La detention du sol..."

10:45 0 Comentarios


"La detention du sol est un fait que la force seule fait respecter, jusqu'a ce que la société prenne en main et consacre la cause du détenteur; alors, sous l'empire de cette garantie sociale, le fait devient un droit; ce droit c'est la propiété"


("A tenencia da terra é un feito que só a forza fai respectar, ata que a sociedade toma como propia e consagra a causa do posuidor; entón, baixo o dominio desta garantía social, o feito convírtese en dereito; este dereito é a propiedade")


* E. Laboulaye, Histoire du droit de propriété fonciére en Occident. París, 1839. (Citado en R. Villares, La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936, Madrid, Siglo XXI, 1982).

0 comentarios: